Simulare examen național de evaluare națională (pentru elevii clasei a VIII-a)

4 aprilie 2022Limba și literatura română-probă scrisă

5 aprilie 2022: Matematică- probă scrisă

6 aprilie 2022: Limba și literatura maternă-probă scrisă

14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

Informații organizatorice

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis de la ora 8.00 până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore ( pentru elevii din clasa a VIII-a) -din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.

Subiecte

Subiectele vor fi elaborate pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru EN VIII și Bacalaureat (aprobate prin Ordinul de ministru 3.237/05.02.2021)

programe și conținuturi pentru elevii clasei a VIII-a : detalii aici +

IMPORTANT!

Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Pin It