probe vocationale 

Calendar de Admitere la
Liceul de Artă "Gh. Tattarescu" 2021-2022

 

19 – 20 mai 2021 

Eliberarea/transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini 

 24 – 25 mai 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini 

 26 – 28 mai 2021

Desfasurarea probelor de aptitudini 

 31 mai 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

 07–11 iunie 2021

Înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021

Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021

Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021

Matematica – probă scrisă

29 iunie 2021

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) 

Depunerea contestațiilor

30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) 

Depunerea contestațiilor

30 iunie–4 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

ATENTIE!

În acest moment nu avem informații cu privire la modul de desfășurare a probelor vocaționale.

În funcție de condițiile pandemice acestea pot fi on-line (MAPA) sau cu prezență fizică (probe practice).

Ar fi foarte înțelept, ca indiferent de modul de organizare, să vă pregăți MAPA!

 

 

26 – 28 mai 2021

I. DESFĂȘURAREA PROBELOR VOCAȚIONALE 

 

A. SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE 

I. Proba de percepție vizuală

Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte).

Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- raportul dintre obiecte (proporţii);

- forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

- redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Note:

(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune; 

(4) Candidații vor veni cu materialele de lucru necesare (hartie, creioane, radiere etc). 

 

II. PROBĂ DE CREATIVITATE

O compoziţie, în Culoare, pe un subiect dat.

Tehnica: culori de apă (acuarela, tempera, acrilice).

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

- unitatea compoziţiei;

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

- notă personală, originalitate, creativitate.

Note:

(1) Candidații vor veni cu materialele de lucru necesare: bloc de desen A3, pensuli, culori, vase pentru apa etc

 

A. Specializarea Arhitectura 

I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ

Pin It