site www.edu.ro

Metodologie Bacaluareat 2022

 

23 - 27 mai Înscrierea candidaților
6 - 8 iunie Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
9 - 10 iunie Proba D - Evaluarea competențelor digitale
13 - 15 iunie Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
20 iunie Proba scrisă E.a) - Limba și literatura română
21 iunie Proba scrisă E.c) - Istorie
22 iunie Proba scrisă E.d) - Proba la alegere a profilului și a specializării
27 iunie Afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12:00
Depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00
28 - 30 iunie Soluționarea contestațiilor
1 iulie Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

22-23

August

Sesiunea de toamnă 

Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

25 august Proba D - Evaluarea competențelor digitale

26 si 29 

August

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

 

Intrarea elevilor în sălile de examen va fi permisă în intervalul orar 7:30 – 8:30 în fiecare zi de examen.

Accesul este permis doar cu cartea de identitate.
Este interzisă intrarea în săli a candidaților cu materiale nepermise (telefoane mobile, culegeri, manuale, caiete, alte mijloace electronice de comunicare și de calcul, poșete, genți, etc.)
Nerespectarea acestei dispoziții duce la eliminarea candidatului din examen indiferent dacă a folosit sau nu aceste materiale!

Avem rugămintea ca telefoanele mobile să fie trecute pe silențios.

Anunt contestatii

Formular de contestatie

 

Sursa: Edu.ro

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici. 

 

Pin It